Wednesday, 19 February 2014

Agamawan: Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah

Memahami konsep ilmu Fardhu Ain dan ilmu Fardhu Kifayah mungkin dapat mengelakkan kita: 

1) Menyalahkan agamawan semata-mata dalam segala hal dan masalah. 

2) Menyedarkan kita bahawa agamawan memerlukan orang-orang berkemahiran dalam bidang lain untuk menyelesaikan hal-hal tertentu termasuk hal agama yang bersifat semasa.
No comments:

Post a Comment